Waldorfská alternativa Šumperk


Sdružení usiluje o waldorfskou školu

5. května 2008

V Šumperku se formuje občanské sdružení, jehož cílem je otevření waldorfské mateřské školy.

Autor: Hana Kubová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waldorfské školství představuje jeden z alternativních pedagogických směrů. V Česku jsou nejen školky tohoto typu, ale i základní školy a lycea. Nejbližší waldorfské školy v našem regionu jsou v Olomouci a Jeseníku.

„Sdružení v Šumperku zakládá několik maminek, jimž se princip waldorfského školství líbí a mají děti, které nástup do mateřské školy teprve čeká. Rádi bychom jednali s městem, zda by bylo možné otevřít alespoň jednu waldorfskou třídu v některé ze šumperských školek. Vše se ale bude odvíjet od zájmu dalších rodičů,“ vysvětlila zakladatelka sdružení Waldorfská alternativa Romana Večeřová. První setkání zájemců se uskuteční dnes v 16.30 hodin v Městském domě dětí a mládeže U Radnice v Šumperku.

Waldorfská škola patří mezi zařízení, kde je výuka pojímána formou hry. To proto, že pedagogové používají na rozdíl od klasických škol jiné metody a mají jinou organizaci učení. Obvykle se skutečně snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse i problémových úkolů. Stejně jako na jiných školách se i zde plní osnovy schválené ministerstvem školství.

Školy tohoto typu chtějí člověka připravovat na život nejen znalostně, ale také rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností. Vedle vědomostních předmětů je v ní velký prostor věnován jazykům, estetice, ručním pracím a základům řemesel. Ve waldorfských školách se na rozdíl od klasických škol jen zřídka používají hotové učebnice, žáci si spíše vytvářejí vlastní učebnice ve svých sešitech.

Waldorfská pedagogika klade velký důraz na správné chápání vývojových fází, jimiž děti procházejí. Podstatným prvkem waldorfského vyučování je společenství. Žák si ve škole nevytváří jen vztah k učiteli a k probírané látce, ale také ke svým spolužákům ve třídě.

Konkurence, kdy jednotlivé děti usilují o co nejvyšší vlastní hodnocení, nebývá považována za žádoucí. Větší důraz je kladen na týmovou spolupráci. „Od září chceme zájemcům nabídnout setkávání formou kroužku,“ dodala Večeřová.