Waldorfská alternativa Šumperk


Waldorfská mateřská škola

Formou učení ve waldorfské mateřské škole je nápodoba. Dítě nezískává potřebné vysvětlováním, ale tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí.

Zpěv není v mateřské škole samostatnou řízenou činností. Zpívání provází všechny příležitosti, umělecké činnosti, pohádky, uvádí kreslení či pečení chleba, je přítomno při ranních hrách i poledním odpočinku.

V denním programu WMŠ má své stálé místo četba klasické pohádky. Svým obsahem vždy odpovídá danému ročnému období. Během četby je děj naznačován jednoduchými, vlastnoručně vyrobenými pomůckami z přírodních materiálů, např. postavičkami z ovčí vlny, zvířátky z kaštanů nebo domečky z kousků dřeva.

Pohybová výchova je zastoupena především eurytmií, jež je spojením pohybu se slovem nebo hudbou. Tato činnost harmonicky působí na celý organismus, podporuje správný rozvoj vnitřních, životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností.

 

Děti potřebují pro zdravý vývoj rytmus a řád, jen tak získávají tolik potřebnou jistotu. Ve waldorfské mateřské škole prožívají děti rytmus dne, týdne a měsíce v pravidelně se opakujících činnostech, rytmus roku pak v neměnném sledu slavností:

            podzimní slavnost, Michaelská slavnost, Martinská slavnost,

            Mikulášská slavnost, adventní spirála, Vánoční a Tříkrálová hra,

            Hromnice, masopust

            jarní slavnost, Velikonoce, otvírání studánek, Jánská slavnost

 

Život a chod waldorfské mateřské školy je úzce propojen s životem celé rodiny. Rodiče a sourozenci aktivně pomáhají např. s výrobou hraček, s přípravou slavností, muzicírují nebo hrají divadlo.