Waldorfská alternativa Šumperk


Waldorfská pedagogika

 ... je postavena na celostním přístupu k dětem.

Jejím cílem je svobodně pojatá výchova, která podporuje individuální nadání a tvořivý duševní a duchovní život.

Více ...


Pozvánka na Cestu za světlem 4.

06.06.2017 17:00

Poslední část Cesty za světlem

se uskuteční již tradičně v kavárně Agama 6. 6. od 17 hodin.

—————


Waldorfská mateřská škola

Formou učení ve waldorfské mateřské škole je nápodoba. Dítě nezískává potřebné vysvětlováním, ale tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí.

Více...


Waldorfská základní škola

Škola jako tvůrčí prostor. Cílem není zvládnutí co největšího množství učiva, ale naopak učební látka a její osvojení se stává prostředkem a nástrojem k rozvoji tělesných, duševních a duchovních schopností dítěte.

Více...