Waldorfská alternativa Šumperk


Waldorfská pedagogika

 ... je postavena na celostním přístupu k dětem.

Jejím cílem je svobodně pojatá výchova, která podporuje individuální nadání a tvořivý duševní a duchovní život.

Dospělý děti autoritativně nevede, neláme jejich rozdílné charaktery a vlohy, ale snaží se je přirozeně rozvíjet.

Více ...