Waldorfská alternativa Šumperk


Tři králové

05.01.2009 09:00

V daleké, předaleké zemi žili tři mudrci. Jedné noci si všimli, že se na obloze objevila nová hvězda...

    My tři králové jdeme k vám,

    štěstí, zdraví vinšujem' vám.

    Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

    my jsme k vám přišli zdaleka.

...pokračovali jsme v adventním příběhu a vydali se do Betléma jako Tři králové poklonit se Ježíškovi...

Fotogalerie

—————

Zpět